Za kvalitetan odgojno-obrazovni proces zaslužan je naš predani, visokokvalifikovani kadar.

Menadžment


Fatih Keskin

direktor škole